کم کم جمع میشه و یه روز به خودت نگاه می کنی و می بینی همه چیز داره متلاشی میشه

خیلی وقت بود می دونستم

جمع شد تا ترکید

اما جای اینکه خالی شدن تکه تکه شدم…

Advertisements